در برنامه تمرین سرشانه در خانه، ما به صورت متمرکز و تخصصی عضله دلتوئید را تقویت میکنیم.

ورزشکارهایی که دنبال تناسب اندام هستند باید بین عضلات بدن شان تناسب وجود داشته باشد. تعادل بین عضلات بالا تنه و پایین تنه ، تعادل بین عضلات جلو و پشت بدن حتی تعادل بین قسمت جلویی بازو و قسمت پشتی بازو بسیار مهم است.

 پس ما ناگزیر هستیم بسته به عدم تعادل ورزشکارمان به صورت تخصصی یک سری از عضلات را بیشتر تقویت کنیم. به عنوان مثال وقتی ورزشکار ما حجم عضله دلتوئید یا همان سرشانه ش به نسبت عضلات سینه و بازو کمتر هست باید به صورت تخصصی و بیشتر روی این عضلات تمرین کنیم تا با افزایش حجم تناسب را در قسمت بالایی تنه ایجاد کنند .

تمرین حرفه ای برای سرشانه

عضله دلتوئید ما به سه قسمت تقسیم میشود:

  • دلتوئید قدامی ،
  • دلتوئید میانی
  • و دلتوئید خلفی

 که ما برای اینکه این سه قسمت را تقویت کنیم از انواع حرکاتی استفاده میکنیم که شامل:

  • فلکشن شانه ،
  • اکستنشن شانه ،
  • فلکشن افقی شانه ،
  • اکستنشن افقی شانه
  • و ابداکشن شانه

می شوند.

تمرین سرشانه با دمبل

بهترین روش برای وارد آوردن بهترین فشار ممکن به عضله دلتوئید در خانه، استفاده از دمبل و هالتر و کش هست. پس اگر برای شما مقدور هست، جدا از دو سه نوع دمبل، بهتر است یک هالتر و دو سه نوع کش با مقاومت های مختلف در خانه داشته باشید .

جهت اخذ برنامه تمرین سرشانه در منزل از مشاوره تمرین استفاده کرده یا با شماره 09126488607 تماس بگیرید.