تمرین بالا تنه

در تمرین بالا تنه در خانه ما به صورت متمرکز و تخصصی عضلات بالا تنه را تقویت میکنیم. ورزشکارهایی که دنبال تناسب اندام هستند باید بین عضلات بدن شان تناسب بوجود آورند. تعادل بین عضلات بالا تنه و پایین تنه  ، تعادل بین عضلات جلو و پشت بدن ، حتی تعادل بین قسمت جلویی بازو و قسمت پشتی بازو .

 پس ما ناگزیر هستیم بسته به عدم تعادل ورزشکارمان به صورت تخصصی یک سری از عضلات را بیشتر تقویت کنیم به عنوان مثال وقتی ورزشکار ما حجم عضلات پایینی تنه ش خوب هست ما برای متناسب تر کردن اون مجبوریم از تمرینات بالا تنه بیشتر استفاده کنیم تا با افزایش حجم در این قسمت بدن ورزشکار تعادل ایجاد کنیم .

در قسمت بالایی تنه، ما عضلات زیادی داریم که باید تقویت بشوند.

 

عضلات قسمت جلویی بدن

 شامل:

  • عضله سینه ای بزرگ ،
  • عضله راست شکمی و عضله مورب خارجی ،

 

عضلات قسمت پشت بدن

 شامل:

  • عضله پشتی بزرگ ،
  • عضله ذوزنقه ،
  • عضله گرد بزرگ

 

عضلات دست

که شامل:

  • عضله دلتوئید
  • عضله دو سر بازوئی ،
  • عضله سه سر بازویی

هستند و همچنین عضلاتی که در ساعد قرار دارند .

برای تقویت عضلات بالا تنه ما حرکاتی را باید انجام دهیم که در مفصل آرنج یا مفصل شانه و همچنین مفصل مچ دست انجام شوند. در ضمن فلکشن تنه و اکستنن تنه هم گروهی از این عضلات را تقویت میکند .

تمرین با کش برای بالاتنه

بهترین روش برای اینکه بهترین فشار ممکن را در خانه به عضلات بالا تنه وارد کنیم استفاده از دمبل و هالتر و کش هست. پس اگر برای شما مقدور هست جدا از دو سه نوع دمبل، بهتر است یک هالتر و دو سه نوع کش با مقاومت های مختلف در خانه داشته باشید .

جهت اخذ برنامه تمرین بالا تنه کامل در منزل از مشاوره تمرین استفاده کرده یا با شماره 09126488607 تماس بگیرید.