در مجموعه تمرین شکم و پهلو در خانه ما به صورت متمرکز و تخصصی عضله راست شکمی و عضله مورب خارجی را تقویت میکنیم .

عضله راست شکمی عضله محبوب ورزشکارانی هست که به دنبال زیبای اندام هستند و برای مشخص شدن این عضله باید درصد چربی بدن کم باشد.

عضله مورب خارجی هم که در قسمت پهلو قرار دارد، بسیار در زیبایی ورزشکارای حرفه ای تاثیرگذار است مجموعه تمرین وکیوم شکم در چربی زدایی نقش بسزایی ایفا میکند.

برنامه تمرین شکم

برای تقویت عضله راست شکمی و عضله مورب خارجی ما حرکاتی را باید انجام دهیم که یا فلکشن در تنه دارند یا بالا تنه ورزشکار به سمت راست یا چپ چرخش دارد .

بهترین روش برای اینکه بهترین فشار ممکن را در خانه به عضلات شکم و پهلو وارد کنیم استفاده از دمبل و کش هست .

جهت اخذ انواع تمرین شکم در منزل از مشاوره تمرین استفاده کرده یا با شماره 09126488607 تماس بگیرید.