در مجموعه تمرین برای بازو در خانه ما به صورت متمرکز و تخصصی عضلات قسمت بازو را تقویت میکنیم . ورزشکارهایی که دنبال تناسب اندام هستند باید بین عضلات بدن شان تعادل و بالانس وجود داشته باشد ، مشخصا بین حجم عضله دلتوئید و عضله سینه ای بزرگ ، عضله دو سر بازو و عضله سه سر بازو ما باید یک تناسبی  را برقرار کنیم تا بدن ورزشکار زیبا به نظر برسد.

دوعضله مهم بازو

ما در قسمت بازو دو عضله مهم داریم : عضله دو سر بازوئی که قسمت جلویی استخوان بازو قرار دارد و عضله سه سر بازویی که قسمت پشتی استخوان بازو قرار دارد و جهت تقویت و تمرین هر کدام تمارین مخضوص به خود آن وجود دارد.

  • برای تقویت کردن عضله دو سر بازویی ما باید حرکاتی را انجام دهیم که فلکشن در آرنج دارند
  • و برای تقویت عضله سه سر بازو یا همان پشت بازو ما باید حرکاتی انجام دهیم که اکستنشن در آرنج دارند البته دو سر بازوی ما در فلکشن شانه هم کمی تقویت میشود و
  • سه سر بازوی ما هم در اکستنشن شانه تقویت میشود.

تمرین بازو با دمبل در خانه

بهترین روش برای اینکه بهترین فشار ممکن را در خانه به عضلات دو سر بازو و سه سر بازو وارد کنیم استفاده از دمبل ، هالتر و کش هست، پس اگر برای شما مقدور هست جدا از دو سه نوع دمبل بهتر است یک هالتر و دو سه نوع کش با مقاومت متفاوت هم در خانه داشته باشید .

در زیر مجموعه ویدیو هایی که تمرین بازو و پشت بازو را بطور کامل توضیح میدهند رو مشاهده بفرمائید.

جهت اخذ برنامه تمرین بازو در منزل و لیست سری تمرینات تخصصی از مشاوره تمرین استفاده کرده یا با شماره 09126488607  تماس بگیرید.