در core تمارين در خانه ما به صورت متمرکز و تخصصی عضلات میان تنه را تقویت میکنیم

به مجموعه ای از عضلات که در قسمت میانی تنه ما قرار دارند گفته میشود عضلاتی مثل عضله راست شکمی ، عضله مورب خارجی ، عضلاتی که در پشت بدن قرار دارند، مثل عضلات راست کننده های ستون مهره ها ، عضله سوئز  که یک ورزشکار خوب برای اینکه کیفیت تمرین خود را بالا ببرد نیاز دارد که این گروه عضلانی را به خوبی تقویت کرده باشد .

تمارين core workout

برای تقویت این گروه عضلانی از انواع حرکات استفاده میشود حرکاتی که فلکشن تنه دارند حرکاتی که اکستنشن تنه دارند حرکاتی که فلکشن در ران دارند و حتی حرکاتی که چرخش در لگن دارند همه گی باید مورد استفاده باشند تا این مجموعه عضلات به خوبی تقویت شوند .

تمارين ال core

بهترین روش برای اینکه بهترین فشار ممکن را در خانه این گروه عضلات Core  را تقویت کنیم استفاده از دمبل و کش ها هست و البته با وزن بدن هم میشود به صورت خیلی خوب این عضلات را تقویت کرد .

جهت اخذ برنامه core تمارين در منزل از مشاوره تمرین استفاده کرده یا با شماره 09126488607 تماس بگیرید.