در تمرین جلو بازو در خانه ما به صورت متمرکز و تخصصی عضله دو سر بازو  یا همان جلو بازو را تقویت میکنیم.

ورزشکارهایی که دنبال تناسب اندام هستند باید بین عضلات بدن شان تناسب وجود داشته باشد تعادل بین عضلات بالا تنه و پایین تنه  ، تعادل بین عضلات جلو و پشت بدن ، حتی تعادل بین قسمت جلویی بازو و قسمت پشتی بازو ، پس ما ناگزیر هستیم بسته به عدم تعادل ورزشکارمان به صورت تخصصی یک سری از عضلات را بیشتر تقویت کنیم .

تقویت کردن عضله دو سر بازوئی

برای تقویت کردن عضله دو سر بازوئی ما باید حرکاتی انجام دهیم که فلکشن در آرنج یا فلکشن در شانه داشته باشند حالا این حرکات میتوانند تک مفصلی یا چند مفصلی باشند و تمرین جلو بازو و پشت بازو را شامل شوند.

عضله دو سر بازوئی ما از دو سر تشکیل شده که به یکی سر داخلی یا سر کوتاه عضله دو سر بازوئی و به یک سر، سر دراز یا سر خاجی عضله دو سر بازوئی میگوییم .

تمرین جلو بازو با دمبل

بهترین روش برای اینکه بهترین فشار ممکن را در خانه به عضلات دو سر بازوئی وارد کنیم استفاده از دمبل و هالتر و کش هست. پس اگر برای شما مقدور هست جدا از دو سه نوع دمبل بهتر است یک هالتر و دو سه نوع کش با مقاومت های مختلف در خانه داشته باشید.

جهت اخذ برنامه کامل تمرینی جلو بازو در منزل از مشاوره تمرین استفاده کرده یا با شماره 09126488607 تماس بگیرید.