در تمرین بدنسازی پشت بازو در خانه ما به صورت متمرکز و تخصصی عضله سه سر بازو یا همان پشت بازو را تقویت میکنیم.

ورزشکارهایی که دنبال تناسب اندام هستند باید بین عضلات بدن شان تناسب وجود داشته باشد. تعادل بین عضلات بالا تنه و پایین تنه  ، تعادل بین عضلات جلو و پشت بدن ، حتی تعادل بین قسمت جلویی بازو و قسمت پشتی بازو .

پس ما ناگزیر هستیم بسته به عدم تعادل ورزشکارمان به صورت تخصصی یک سری از عضلات را بیشتر تقویت کنیم .

تمرین با دمبل برای پشت بازو

برای تقویت کردن عضله سه سر بازوئی ما باید حرکاتی انجام دهیم که اکستنشن در آرنج یا اکستنشن در شانه داشته باشند حالا این حرکات میتوانند تک مفصلی یا چند مفصلی باشند .

عضله سه سر بازوئی ما از سه سر تشکیل شده که به سر دراز عضله سه سر بازو ، سر میانی عضله سه سر بازوئی و سر خارجی عضله سه سر بازوئی شناخته میشوند .

بهترین روش برای اینکه بهترین فشار ممکن را در با تمرین های پشت بازو در خانه به عضلات سه سر بازوئی وارد کنیم استفاده از دمبل و هالتر و کش هست پس اگر برای شما مقدور هست جدا از دو سه نوع دمبل بهتر است یک هالتر و دو سه نوع کش با مقاومت های مختلف در خانه داشته باشید .

جهت اخذ برنامه کامل تمرین برای پشت بازو در منزل از مشاوره تمرین استفاده کرده یا با شماره 09126488607 تماس بگیرید.