Home Workout : B16

هدف برنامهعضلات دلتوئید
سختی برنامهسه از پنج
زمان برنامه۳۵:۱۹
تعداد ست۱۸ ست
ابزار مورد نیازدمبل

چالش تمرین در خانه شماره  ۱۶ ( رایگان )

هدف در این برنامه تقویت عضله دلتوئید  میباشد

سختی این برنامه  سه از پنج هست

مدت زمان برنامه حدود ۳۶ دقیقه میباشد

ابزار مورد نیاز در این برنامه دمبل میباشد

تعداد ست ها در این برنامه ۱۸ ست هست

مینا ورزشکار خوب تیم این برنامه تمرین در خانه را اجرا کرد

 

 

41 دیدگاه

 • پرس سرشانه آرنولدی
  حرکتی چند مفصله
  بخش اصلی فشار روی عضله ترقوه ای و دلتویید قدامی ست
  دیگر عضلات درگیر دلتویید جانبی .ذوزنقه بالایی .عضله سه سر بازویی و قسمت بالایی عضله سینه

 • *حرکت پرس سرشانه آرنولدی
  Arnold dumbbell press
  *حرکت چند مفصله
  *عضله هدف سرشانه
  *اکستنشن ارنج داریم ک با کوتاه شدن عضله سه سربازویی تو قسمت مثبت حرکت انجام میشه
  *توی قسمت اول اکستنشن افقی شانه داریم ک با کوتاه شدن عضلات دلتوئید خلفی،پشتی بزرگ،تحت خاری،کمی هم سردراز سه سربازویی تو قسمت مثبت حرکت انجام میشه
  *بالا کشیدن کتف داریم ک با کوتاه شدن عضلات ناحیه ۱ و ۲ ذوزنقه،گوشه ای و قسمتایی از عضله متوازی الاضلاع تو قسمت مثبت حرکت انجام میشه
  *نزدیک شدن کتف داریم ک با کوتاه شدن عضلات ناحیه ۳ ذوزنقه،متوازی الاضلاع،پشتی بزرگ تو قسمت مثبت حرکت انجام میشه
  *چرخش بالایی کتف داریم ک با کوتاه شدن عضلات ناحیه ۲ و ۴ ذوزنقه و قسمتایی از عضله دندانه ی قدامی تو قسمت مثبت حرکت انجام میشه

 • *حرکت پرس سرشانه دمبل dumbbell shoulder press
  *حرکت چند مفصله
  *عضله هدف سرشانه
  *اکستنشن ارنج داریم ک با کوتاه شدن عضله سه سربازویی تو قسمت مثبت حرکت انجام میشه
  *ابداکشن شانه داریم ک با کوتاه شدن عضلات فوق خاری،کل دلتوئید تو قسمت مثبت حرکت انجام میشه
  *چرخش بالایی کتف داریم ک با کوتاه شدن عضلات ناحیه ۲ و ۴ ذوزنقه و یک سری از قسمت های دندانه ی قدامی تو قسمت مثبت حرکت انجام میشه

 • زمان تمرین کمه ولی پرفشاره
  بیشترین فشار به سرشونه توحرکت قایقی عمود بود
  ممنون بابت این برنامه عالی

 • قایقی عمود دمبل
  چندمفصله
  عضله هدف دلتوئید میانی
  فلکشن آرنج باانقباض دوسربازویی،بازویی قدامی وبازویی زنداعلایی
  ابداکشن شانه باانقباض کل دلتوئید وفوق خاری انجام میشه

 • نشرجانب دمبل تک دست مورب
  تک مفصلی
  عضله هدف دلتوئید میانی
  ابداکشن شانه که باکوتاه شدن کل دلتویید و فوق خاری انجام میشه
  در اینجا چند درجه اول دامنه حرکتی رو نداریم پس فوق خاری خیلی کم کاره وفقط دلتوئید بازو رو ابداکشن میده

 • *حرکت نشر جانب دمبلside lateral raise
  *حرکت چند مفصله
  *عضله هدف سرشانه
  *ابداکشن شانه داریم که با کوتاه شدن عضلات فوق خاری،کل دلتوئید تو قسمت مثبت حرکت انجام میشه
  *بالاکشیدن کتف داریم ک با کوتاه شدن عضلات ناحیه ۱ و ۲ ذوزنقه،عضله گوشه ای و قسمتایی از عضله متوازی الاضلاع تو قسمت مثبت حرکت انجام میشه

 • نشر جانب تک دست بدن مورب
  One arm side lateral raise
  هدف:بخش میانی عضله دلتویید
  تک مفصله
  در بخش مثبت حرکت ابداکشن شانه داریم با کوتاه شدن عضلات فوق خاری و دلتویید.

 • سلام.
  پشت سرشانه دمبل خم
  Rear delt bent over row
  عضله هدف:بخش خلفی عضله دلتویید
  چند مفصله
  در بخش مثبت حرکت اکستنشن افقی شانه با کوتاه شدن عضلات بخش خلفی عضله دلتویید
  پشتی بزرگ ،تحت خاری،سر دراز سه سر بازویی
  و فلکشن آرنج داریم با کوتاه شدن عضلات دو سر بازویی ،بازویی قدامی و بازویی زند اعلایی

 • نشر خم دمبل پشت بدن (هایپر اکستنشن)
  عضله هدف:بخش خلفی عضله دلتویید
  تک مفصله
  در بخش مثبت حرکت هایپر اکستنشن شانه داریم
  با کوتاه شدن عضلات
  ✅بخش خلفی عضله دلتویید
  ✅سر دراز سه سر بازویی

 • قایقی عمود دمبل
  Dumbbell upright row
  عضله هدف:بخش میانی عضله دلتویید
  چند مفصله
  در بخش مثبت حرکت ابداکشن شانه
  با کوتاه شدن عضلات
  ✅فوق خاری
  ✅ دلتویید

  و فلکشن آرنج با کوتاه شدن عضلات
  ✅دو سر بازویی
  ✅بازویی قدامی
  ✅ بازویی زند اعلایی
  بالا کشیدن کتف
  با کوتاه شدن عضلات
  ✅ ناحیه یک و دو ذوزنقه
  ✅ متوازی الاضلاع
  ✅گوشه ای

 • حرکت اپرایت رو دمبل
  چندمفصله
  دلتوئید میانی عضله هدف
  فلکشن ارنج
  ابداکشن شانه
  بالاکشیدن کتفاروداریم

  • سلام و احترام
   نشر خم دمبل
   Bent over dumbbell rear delt raise

   عضله هدف: بخش خلفی عضله دلتویید
   تک مفصله
   در بخش مثبت حرکت اکستنشن افقی شانه رو داریم با کوتاه شدن عضلات
   ✅بخش خلفی عضله دلتویید
   ✅پشتی بزرگ
   ✅تحت خاری
   ✅سردراز سه سر بازویی
   و نزدیک شدن کتف رو داریم
   با کوتاه شدن عضلات
   ✅ ناحیه سه ذوزنقه
   ✅ متوازی الاضلاع
   ✅گوشه ای

    • نشر خم دمبل
     تک مفصلی
     عضله هدف داتوئید خلفی
     اکستنشن افقی که باکوتاه شدن پشتی بزرگ،دلتویید خلفی و تحت خاری انجام میشه
     نزدیک شدن کتف که با کوتاه شدن ذوزنقه میانی،متوازی الاضلاع،قسمتهای بالایی پشتی بزرگ و گوشه ای انجام میشه

 • پشت سرشانه دمبل خم
  حرکت چند مفصله عضله هدف دلتوئید خلفی
  که فلکش ارنج
  اکستنشن افقی شانه
  و نزدیک شدن کتف هارو داریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *