Home Workout : B49

هدف برنامهعضله سینه ای
سختی برنامهسه از پنج
زمان برنامه۴۵:۱۰
تعداد ست۲۴ ست
ابزار مورد نیازدمبل

چالش تمرین در خانه شماره  ۴۹ ( رایگان )

هدف در این برنامه تقویت عضله سینه ای  میباشد

سختی این برنامه  سه از پنج هست

مدت زمان برنامه حدود ۴۵ دقیقه میباشد

ابزار مورد نیاز در این برنامه دمبل میباشد

تعداد ست ها در این برنامه ۲۴ ست هست

مژگان و فرشته ورزشکاران خوب تیم این برنامه تمرین در خانه را اجرا کردند

 

 

62 دیدگاه

 • درود و خسته نباشید
  حرکت پرس سینه دست موازی تک دست با هالتر رو تا حالا نزده بودم خیلی خوب بود ممنون بابت اموزش های عالیتون🙏👌

 • با سلام
  حرکت شنا برد داگ حرکت بسیار خوبی ک علاوه بر عضلات سینه ای عضلات مرکزی بدن هم به خوبی درگیر میشوند.
  با تشکر از استاد عزیز🙏🏻🙏🏻

 • با سلام و احترام
  حرکت پرس سینه با دمبل تحت نام لاتین db chest press حرکتی است چند مفصله با هدف تقویت عضله سینه ای ک در بخش مثبت حرکت باکوتاه شدن کل عضله سینه ای و بخش قدامی دلتوئید فلکشن افقی داریم و همچنین با انقباض عضله سه سر بازویی در بخش مثبت حرکت اکستنشن آرنج داریم

 • با سلام و احترام
  حرکت زیر سینه دمبل تک‌دست decline one arm db chest press حرکتی تک مفصله است ک با هدف تقویت قسمت زیرین عضله سینه ای انجام میشه ک در فاز مثبت حرکت فلکشن افقی داریم ک کل سینه و بخش قدامی دلتوئید کوتاه میشن.

 • سلام بر شما
  حرکت شنا کوهنورد mountaineer push up یک حرکت چند مفصله است که علاوه بر تحلیل ذکر شده در شنای استاندارد ما در فاز مثبت حرکت در مفصل ران فلکشن داریم ک سوئز و خاصره و راست رانی و خیاطه کوتاه میشن و در مفصل زانو هم فلکشن داریم در فاز مثبت حرکت ک دو قلو و همسترینگ کوتاه میشن.

 • سلام و درود
  حرکت پرس بالا سینه ایستاده با گیرش هگس standing chest press hegs grip حرکتی چند مفصله با هدف تقویت بخش فوقانی عضله سینه ای(بالا سینه) انجام‌میشه در فاز مثبت حرکت در مفصل شانه فلکشن داریم ک دلتوئید قدامی و سر ترقوه ای عضله سینه ای کوتاه میشن و در مفصل آرنج اکستنشن داریم در فاز مثبت حرکت ک عضله سه سر بازویی منقبض میشه.

 • سلام
  حرکت شنا برد داگ Bird Dog Push Up
  حرکتی است چند مفصله برای تقویت عضلات core و همچنین افزایش سطح تعادل.
  در فاز مثبت حرکت فلکشن در مفصل شانه داریم ک بخش قدامی دلتوئید و سر ترقوه ای عضله سینه ای منقبض میشن و در مفصل ران اکستنشن داریم ک سرینی بزرگ‌و همسترینگ کوتاه میشن و در مفصل زانو هم اکستنشن داریم ک چهار سر ران و راست رانی کوتاه میشه

 • درود بر شما
  حرکت شنا استاندارد تحت نام لاتین push up حرکتی است چند مفصله که با هدف تقویت عضله سینه ای انجام میشه ک در فاز مثبت حرکت در مفصل آرنج اکستنشن داریم ک با کوتاه شدن عضله سه سر بازویی اتفاق میفته ود در مفصل شانه فلکشن افقی داریم ک بخش قدامی دلتوئید و کل عضله سینه ای منقبض میشن

 • پرس سینه دمبل
  چند مفصله
  عضله هدف سینه ای بزرگ
  فلکشن اففی داریم که باانقباص سینه ای بزرگ و دلتویید قدامی
  اکستنشن آرنج داریم که باانقباض سه سربازویی انجام میشه

 • درود برشما
  حرکت قفسه بالا سینه دمبل تناوبی
  تک مفصلی
  عصله هدف قسمت بالایی سینه
  فلکشن افقی داریم که باانقباض سینه ودلتوئید قدامی انجام میشه
  اینجا ابتدای حرکت بازو زاویه کمی باتنه میره ودرانتهای حرکت تاوسط بالا سینه میره پس سرترقوه ای خوب کشیده شده اول حرکت،بنابراین بنطرم قسمتهای وسط تر سرترقوه ای سینه ای هدف هست

 • درود بر شما
  حرکت شنا دست جمع حرکتی است چند مفصله با هدف تقویت عضله سه سر بازویی.
  در فاز مثبت حرکت ما اکستنشن آرنج دادیم ک سه سر بازویی کوتاه میشه و در مفصل شانه فلکشن داریم ک بخش قدامی دلتوئید و سر ترقوه ای عضله سینه ای منقبض میشن و در کتف هم دور شدن داریم که سینه ای کوچک و دندانه قدامی کوتاه میشن.

 • شنا دست جمع ،حرکتی چند مفصلی هست.بخاطر دست جمع اجرا کردن این حرکت،پشت بازو به خوبی تقویت میشه.
  در شانه فلکشن داریم.
  در مفصل آرنج اکستنشن داریم.
  و در کتف هم در بخش مثبت حرکت دور شدن داریم.

 • سلام
  پرس بالا سینه عکس ایستاده
  حرکت چند مفصلی
  هدف بالاسینه«سرترقوه ای عضله سینه ای بزرگ»
  در بخش مثبت حرکت در شانه،فلکشن داریم .«بالاسینه و بخش قدامی دلتویید»
  در مفصل آرنج اکستنشن داریم.«سر دراز عضله سه سربازویی»

 • «قفسه زیر سینه تک دست دمبل»»
  حرکت مفصله هست
  در شانه،فلکشن افقی همراه با ادداکشن داریم .«که با هدف قسمت زیر سینه«سر جناغی عضله سینه ای بزرگ انجام میشه»»

 • سلام

  1– عضله هدف : عضله سینه ای بزرگ

  2 – حرکت تک مفصلی هست یا چند مفصلی : چند مفصلی

  3 – تحلیل مفصل ها و عضلات :
  در شانه،فلکشن افقی داریم ،که با کوتاه شدن عضله سینه ای بزرگ و بخش قدامی دلتوئید اتفاق میافته.
  در مفصل آرنج اکستنشن داریم،که عضله سه سربازویی در آن نقش داره.
  در کتف هم دور شدن داریم،که عضله سینه ای کوچک و دندانه ای قدامی در آن نقش دارند.

  4– اسم فارسی :پرس سینه دمبل

  5– اسم انگلیسی حرکت :
  Db chest press

 • *حرکت قفسه بالا سینه دمبل ایستاده تناوبی
  *حرکت تک مفصله
  *عضله هدف بالا سینه
  *فلکشن افقی شانه داریم ک با کوتاه شدن عضلات سینه ای بزرگ،دلتوئید جلویی تو قسمت مثبت حرکت انجام میشه

 • کاربادمبل واقعا حاله ادموخوب می‌کنه🙏🦋💪🌹☺️درحین انجام حرکات محورهای بدن راهم مطالعه میکنم

   • درود برشما
    زیربغل تک دمبل خم
    حرکت چند مفصلی
    عضله هدف پشتی بزرگ
    فلکشن آرنج باانقباض دوسر بازویی بازویی قدامی وبازویی زنداعلایی انجام میشه
    اکستنشن شانه باانقباض پشتی بزرگ،دلتوئید خلفی،گردبزرگ،سردراز سه سربازویی وسرجناقی سینه ای انجام میشه

  • با سلام
   مثل همیشه بسیار عالی بود.فضای خوب ویدیو به آدم انرژی مثبت میده😊😊😊😊
   حرکت قفسه بالا سینه ( هکس)حرکت چند مفصلی
   عصله هدف : بالا سینه
   فلکشن شانه داریم ک در قسمت مثبت حرکت عضله بالا سینه و دلتوئید قدامی کوتاه میشوند.
   همچنین اکستنشن ارنج داریم ک عضله سه سر بازویی در قسمت مثبت حرکت کوتاه میشود.

 • پرس سینه دمبل : فلکشن افقی شانه تو قسمت مثبت حرکت با کوتاه شدن عضلات سینه ایی بزرگ و دلتویید قدلمی.وقتی که بازو به مرکز بدن نزدیک میشوذ.
  حرکت دمبل قفسه سینه تناوبی هم فلکشن افقی داریم تو قسمت مثبت حرکت.
  شنا کوهنوردی :چند مفصلیه.
  فلکشن افقی داریم تو قسمت مثبت حرکت.
  فلکشن ران و زانو هم داریم.

 • *حرکت شنا دست جمع
  *حرکت چندمفصله
  *عضله هدف سینه ای
  *نزدیک شدن افقی شانه داریم ک با کوتاه شدن عضلات سینه ای بزرگ و دلتوئید جلویی تو قسمت مثبت حرکت اتفاق میفته
  *دورشدن کتف داریم ک با کوتاه شدن عضلات سینه ای کوچک و دندانه ی قدامی تو قسمت مثبت حرکت اتفاق میفته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *